Våra åsikter

Vänsterns studentförbund, VSF är ett revolutionärt socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund. Vi kämpar för ett kommunistiskt samhälle, dvs ett klasslöst demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism, som bygger på en ekologisk grund. Vänsterns Studentförbund organiserar studenter och doktorander på högskolor, universitet, folkhögskolor och Komvux.

Att skaffa sig kunskaper, ta del av vetenskap och att lära sig att tänka kritiskt och självständigt är ett uttryckligt mål med den högre utbildningen. Detta gynnar inte bara den enskilde, utan också vår rörelse. Forskning och högre utbildning ska ha kunskapssökandet och strävandet mot sanning som mål, och på så vis ge verktyg för att kunna förbättra människors villkor.

 

Grunderna för vår politiska analys:

Människorna i dagens samhälle tillhör olika klasser. Klasstillhörighet bestäms inte av inkomsten, utan av i vilket förhållande man står till produktionsmedlen. Den grundläggande konflikten står mellan arbetarklass och kapitalister.

Feminism innebär ett erkännande av att det finns ett kvinnoförtryck och en politisk kamp som syftar till att upphäva detta förtryck. Feminismen är inte en enskild teori, utan det finns ett brett spektra av feministiska teoribildningar som utvecklats över tid och i olika politiska kontexter. Vår feministiska analys grundar sig på kvinnan som politiskt subjekt.

För mer utförlig information, läs:

 


Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem eller få mer information? Läs mer om att bli medlem !

Adress

Vänsterns studentförbund
Kungsgatan 84
Box 12660
112 93 Stockholm

Bankgiro

Bankgironummer: 772-1202

Sommarkurs

Varje sommar ordnar VSF en studiemedelsberättigad sommarkurs i samarbete med Kvarnby folkhögskola. Läs mer på Sommarkursen!

Vår egen tidning Pergite

Har en egen hemsida som du hittar här

Senaste inläggen

Arkiv

Våra vänner