Om VSF

Organisering för förändring

Vänsterns Studentförbund (VSF)  är ett självständig, partipolitisk obundet, studentförbund som vill samla en bred vänster. Vi organiserar studenter och doktorander i kampen för ett klasslöst, demokratiskt samhälle fritt från könsförtryck och rasism. Vi är en organisation vars hela grund vilar på medlemmarnas engagemang – därför är varje medlem ovärderlig för oss.

Förbundet är uppbyggt av lokalföreningar som har en långtgående självständighet, men förbundsstyrelsen är förbundets politiska och organisatoriska ledning.

Vår historia

VSF bildades 1998 och organiserade redan då studenter och doktorander vid universitet och högskolor, samt folkhögskoleelever för feminism och socialism. Förbundets historiska föregångare bar namnet Kommunistiska Högskoleförbundet (KHF). Det finns dock ingen direkt organisatorisk koppling förbunden emellan utan det var medlemmar i KHF som såg värdet av ett nationellt sammanbundet studentförbund och därför bildade VSF.

 

Vad vi gör

VSF är ett förbund som arbetar mycket utomparlamentariskt och en stor del av vårt politiska arbete består av aktivism . Genom att regelbundet anordna demonstrationer, manifestationer, debatter och andra typer av aktioner, tar vi makten över det offentliga rummet.

På många universitet och högskolor styrs studentkåren av kårpartier, på dessa lärosäten ställer vi upp i valen som feministernas och socialisternas alternativ. Förbundet har ett utbildningspolitiskt program som de enskilda lokalföreningarna använder sig av som utgångspunkt i sitt arbete.

Läs mer om frågor vi driver och våra åsikter här.

 

 


Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem eller få mer information? Läs mer om att bli medlem !

Adress

Vänsterns studentförbund
Kungsgatan 84
Box 12660
112 93 Stockholm

Bankgiro

Bankgironummer: 772-1202

Sommarkurs

Varje sommar ordnar VSF en studiemedelsberättigad sommarkurs i samarbete med Kvarnby folkhögskola. Läs mer på Sommarkursen!

Vår egen tidning Pergite

Har en egen hemsida som du hittar här

Senaste inläggen

Arkiv

Våra vänner